photo7.jpgconference3.jpgphoto8.jpglogocz.jpgphoto1.jpgphoto2.jpgphoto3.jpg


XIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
31 MARCA 2017 (PIĄTEK) GODZ. 9.30 - 16.00


Serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbędzie się w dniu 31 marca 2017r. (piątek) w godz. 9.30 - 16.00 w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach.

Temat tegorocznego Forum to Biblioteka pomaga w czytaniu.

Podczas XIII Forum poruszane zostaną następujące zagadnienia:
¤ biblioteka jako miejsce rozwijania kompetencji czytelniczych, biblioteczne projekty czytelnicze
¤ promocja działalności biblioteki
¤ biblioteka w środowisku lokalnym
¤ specyfika działalności czytelniczej bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych
¤ inne.

Organizatory:
Biblioteka Śląska
Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

przy współudziale:
Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)
Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka)
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
Duszpasterstwa Akademickiego Bibliotekarzy w Katowicach.

Patronat medialny:


Do uczestnictwa w Forum zapraszamy: nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy, dyrektorów bibliotek i szkół, gości, media.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Ubezpieczenie we własnym zakresie.

Planowany przebieg spotkania:
8.30 Rejestracja uczestników
9.00 - 9.30 Zwiedzanie wystaw

9.30 Powitanie zebranych
9.45 Przemówienia gości
10.15 Referaty cz. 1
12.15 Przerwa kawowa, zwiedzanie wystaw
13.00 Referaty cz. 2
14.45 Dyskusja
15.00 Podsumowanie
15.15 Zamknięcie obrad
15.30 Zwiedzanie Biblioteki Śląskiej.

Zgłoszenia udziału:

Zgłoszenia udziału zawierające dane (imię i nazwisko uczestnika, miejsce pracy, e-mail kontaktowy) prosimy kierować na adres: klementinum@autograf.pl.
Prosimy podać także informację, czy będą Państwo zwiedzać Bibliotekę Śląską.
Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 marca 2017r.

Informacje: Renata Sowada klementinum@autograf.plAktualizacja: 22.02.2017.
Poprzednie Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 2005 - 2016:

I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2005
II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej 2006
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach 2007
IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Rybniku 2008
V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2009
VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach 2010
VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej 2011
VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie 2012
IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Sosnowcu 2013
X Jubileuszowe Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2014
XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Dąbrowie Górniczej 2015
XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu 2016