photo7.jpgconference3.jpgphoto8.jpglogocz.jpgphoto1.jpgphoto2.jpgphoto3.jpg


XIII FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
31 MARCA 2017 (PIĄTEK) GODZ. 9.30 - 16.00


Serdecznie dziękujemy za Państwa udział w XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, które odbyło się w dniu 31 marca 2017r. (piątek) w godz. 9.30 - 16.00 w auli Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 12 w Katowicach.

Temat tegorocznego Forum to Biblioteka pomaga w czytaniu.

Patronat honorowy:

Honorowy Patronat Marszałka Województwa Śląskiego
Pismo
Honorowy Patronat Wojewody Śląskiego

Pismo
Honorowy Patronat Śląskiego Kuratora Oświaty

Pismo
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Katowice
PismoPatronat medialny:

"Ogniskowiec"

Wydarzenie programu


Pismo MEN do Dyrektorów Szkół i Nauczycieli Bibliotekarzy tutaj
Pismo ZNP do Uczestników Forum tutaj
Pismo TNBSP do Uczestników Forum tutaj

SPRAWOZDANIE
z XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach TUTAJ

Relacja pani Liliany Razińskiej na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Śląskim

Pozdrowienia Pani Jadwigi Wiśniewskiej, posła do Parlamentu Europejskiego w portalu youtube.com

Informacje o Forum na na blogu Sekcji Bibliotekarskiej ZNP

Program Forum13 Forum, 13 prelegentów, 31 marca

Podczas XIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego wysłuchaliśmy 13 wystąpień:

Imponderabilia bibliotekarskiej codziennościprof. zw. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska;
Etyka Bibliotekarzyks. prof. dr hab. Henryk Olszar, Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Katowickiej;
Kompetencje międzykulturowe pracowników bibliotek - dr Małgorzata Gwadera, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;
Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Systematyczna praca z dzieckiem gwarancją czytelnictwaHelena Legowicz, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska);
Centrum Europejskiego Wolontariatu w Bibliotece Regionalnej Karwina - Markéta Kukrechtová, Biblioteka Regionalna w Karwinie (Republika Czeska);
Nowe (?) wyzwanie dla bibliotekarza, czyli jak pomóc dziecku, które ma problemy w czytaniu dr Edyta Antoniak-Kiedos, Biblioteka Śląska;
Wstąp, zobacz... i czytaj! Biblioteka pedagogiczna pomaga w czytaniu - Ewa Piątek, Anna Musiał, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach;
Rola organizatora w bibliotekach publicznych-Małgorzata Mazur, Regionalny Instytut Kultury w Katowicach;
Wariatka, która czyta! - Marta Fox, autorka książek;
Budzimy apetyt na książki! - Joanna Lewandowska,Wydawnictwo Akapit Press;
Czytelnik niepełnosprawny - rola CINiB-y w przełamywaniu barier - Aleksandra E. Adamczyk, Jadwiga Witek,CEntrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach;
Projekty czytelnicze w bibliotece szkolnejAlina Grabna, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie;
Promocja czytania w działaniach Sekcji Bibliotekarskich w Katowicach i Częstochowie dr Renata Sowada, Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP.

Konferencja odbyła się w Jubileuszowym Roku dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Komunikat:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-2017 - 100 lat w służbie bibliotek i bibliotekarzy - Sylwia Błaszczyk, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.


Organizatorzy:


Biblioteka Śląska
Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP w Katowicach
Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie

przy współudziale:
Biblioteki Regionalnej w Karwinie (Republika Czeska)
Słowackiej Biblioteki Narodowej w Martinie (Republika Słowacka)
Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zarządu Okręgu Śląskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach
Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie
Duszpasterstwa Akademickiego Bibliotekarzy w Katowicach.

Espozycja wydawnictw:

Podczas Forum swoją ofertę prezentować będą Wydawnictwo Akapitpress

oraz Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski .

Będzie można zakupić wybrane pozycje książkowe.

Materiały promocyjne przekazali:

- Agencja Sukurs - wydawca miesięcznika "Biblioteka w Szkole" ,

- Granna Sp. z o.o ,

- Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Katowice ,

- Urząd Miasta Katowice

- Wydawnictwo "Głos Nauczycielski" ,

- Związek Nauczycielstwa Polskiego .Zgłoszenia udziału:

W XIII Forum wzięło udział ponad 250 Uczestników. Dziękujemy!!!
Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o udziale w konferencji. Gdyby, ktoś jecze zamierzał otrzymać zaświadczenie, proszony jest o kontakt na adres: klementinum@autograf.pl.
Informacje: Renata Sowada klementinum@autograf.plAktualizacja: 7.04.2017.
Poprzednie Fora Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 2005 - 2016:

I Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2005
II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej 2006
III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach 2007
IV Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Rybniku 2008
V Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2009
VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Katowicach 2010
VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej 2011
VIII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Cieszynie 2012
IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Sosnowcu 2013
X Jubileuszowe Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Częstochowie 2014
XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Dąbrowie Górniczej 2015
XII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego w Zabrzu 2016